Dr.Öğr.Üyesi
Ayhan KESKİNSEZER
Birim
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 56 97